Vikten av att skriva avtal

Det finns många historier om människor som till en början litar på varandra men sedan inträffar en situation där parterna blir oense och det finns inget avtal som reglerar vad de kom överens om från början.

Det är ofta tråkigt att skriva avtal. Avtal är ibland krångliga och det finns många saker att ta hänsyn till. Klicka här för information du inte visste om avtal

Muntliga avtal

Det sägs ofta att muntliga avtal väger lika tungt som skriftliga. Detta är delvis korrekt och beror främst på att lagtexten inte anger att avtal måste ske skriftligen. Muntliga avtal är svåra att bevisa. Det är därför viktigt att ha ett skriftligt avtal på plats trots tillit till motparten. Bevisbördan ligger också på den

Pris för juridisk hjälp

Juristbyråer tar ofta betalt i tid. Eftersom det snabbt kan bli väldigt dyrt att anlita en jurist vid tvister så är ett avtal bra att ha på plats i förebyggande syfte. Genom att anlita en jurist kan det kosta flera tusen kronor per timme. Det går inte att tillräckligt understryka vikten av ett korrekt avtal vid till exempel bodelningar, samboavtal, äktenskapsförord eller köpeavtal. Dessutom är det skönt att kunna sova på natten.

Comments are closed.